Türkiye Adalet Vakfı Anayasa Mahkeme Kararı Hususunda Kamuoyu Açıklaması

Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) anayasa mahkemesi kararına uyulmaması açıklamasına katılıyoruz. Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) verdiği hak ihlali kararları, Anayasa’nın 153. maddesi gereği bağlayıcıdır. Bu kararlara uymayan yargı organları, Anayasa’ya ve hukuk devleti ilkesine aykırı davranmış olurlar. Bu durum, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı, adil yargılanma hakkı, hukuk güvenliği ilkesi ve bireysel başvuru hakkı gibi temel değerleri ve hakları ihlal eder. Ayrıca, uluslararası hukuka ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne de uygun değildir. 

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, AYM’nin Şerafettin Can Atalay başvurusunda verdiği ihlal kararına uymama ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunma kararı, Anayasal düzeni değiştirme teşebbüsüdür.Bu karar, hukukun üstünlüğünü zayıflatmakta, yargısal ve siyasal krizlere yol açmakta, insan haklarını ihlal etmekte ve toplumsal güvensizliği artırmaktadır. Bu kararın hukuken değerlendirilebilecek hiçbir yanı yoktur.

Bu nedenle, AYM kararlarına uyulması, demokratik bir toplumun ve siyasetin gereğidir. Milletvekili seçilen Şerafettin  Can Atalay’ın tahliye edilmesi ve seçmenlerinin iradelerini temsilen parlamentoda fiilen çalışma yürütmesinin sağlanması gerekir. Hukuk devletinin sorgulanmasına sebep olacak kararlara imza atan yargıçlar da derhal görevden el çektirilerek,hukukun üstünlüğü ve hukuka güven sağlanmalıdır.

Telefon :
eposta: info@turav.org
Adres:
Sahabiye Mahallesi Otak Sokak Ömercikler İş Merkezi No:21 Kat:2 Daire No:5 Kocasinan / Kayseri